Pryncypia PRINCE2

"PRYNCYPIA"
Pryncypia PRINCE2 to dobre praktyki, które określają, czy projekt jest naprawdę zarządzany zgodnie z metodyką. Jest ich dokładnie siedem i o ile nie są wszystkie spełnione to nie można powiedzieć, że projekt jest prowadzony z wykorzystaniem PRINCE2.

Pryncypia są określane jako:
- uniwersalne - mają zastosowanie w każdym projekcie
- samopotwierdzające - sprawdzone na przestrzeni lat praktyki
- inspirujące - zwiększają pewność siebie praktyków metodyki, pozwalają wpływać na projekt, zarządzać i kształtować go

Siedem zasad PRINCE2 to:
1. Ciągła zasadność biznesowa
2. Korzystanie z doświadczeń
3. Zdefiniowane role i obowiązki
4. Zarządzanie etapowe
5. Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji
6. Koncentracja na produktach
7. Dostosowanie do warunków projektu