Portfolio

Strony internetowe

eapm

English Activity Programme Manager

kalisiak.pl

kalisiak.pl

przeszkody-kobylka.pl

przeszkody-kobylka.pl

Thunderbolt Photo Project

Thunderbolt Photo Project

Cork Board

Thunderbolt Photo Project

foto-beta szablon allegro

Szablon aukcyjny foto-beta

szablon aukcyjny webcards

Szablon aukcyjny WebCards

merenda.pl

>merenda.pl

Aplikacje mobilne

Faktulator - wyliczanie wartości faktury za niepełny okres

Faktulator - wyliczanie wartości faktury za niepełny okres

Aplikacje desktopowe

Tracer

Tracer - graficzna prezentacja trasy pakietów

DBManager

DBManager - lekka aplikacja do zarządzania bazą danych

ARTR

Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych

XMPPRD

XMPP Remote Desktop - zdalny pulpit z transmisją przez protokół Jabber.

Chatbot

Chatbot oparty na sieci semantycznej

GAMS

GAMS Graphical User Interface