Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$id is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$data is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$status is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$module is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$rdf_mapping is deprecated w rdf_entity_load() (linia 412 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/modules/rdf/rdf.module).

Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 - Projekty w sterowalnym środowisku, ang. PRojects IN Controlled Environments. Jest to ustandaryzowana metodyka zarządzania projektami.
Według oficjalnego podręcznika, w dzisiejszym świecie największym wyzwaniem każdej organizacji jest odnalezienie złotego środka dla dwóch kluczowych, jednocześnie występujących się i w tym samym czasie wykluczających, nakazów:
1. Utrzymywanie bieżących działań biznesowych - tzw. "zwykła działalność biznesowa", czyli rentowność, jakość, relacje z klientami, lojalność wobec marki, produktywność, zaufanie rynku itd.
2. Przekształcenie działań biznesowych tak, by pozostać w grze i móc konkurować w przyszłości. Należy więc, spoglądając w przyszłość, wprowadzać takie zmiany, by ich efekty były dla organizacji jak najkorzystniejsze.

Sposobem wprowadzania zmian są "projekty". "Projekt" jest zdefiniowany jako tymczasowa organizacja, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Co odróżnia projekt od zwykłej działalności biznesowej? Są to cechy takie, jak:
- zmiany - projekt to sposób wprowadzania zmian
- tymczasowość - projekty są prowadzone w skończonym czasie. Po wdrożeniu żądanej zmiany kontynuowana jest zwykła działalność biznesowa, natomiast projekt kończy rację bytu (powinien mieć więc określony jasno koniec i początek)
- wielofunkcyjność - projekt angażuje zespoły ludzi o różnych umiejętnościach, którzy współpracują ze sobą przez pewien czas tak, by wprowadzać zmiany wpływające później na osoby spoza zespołu. W celu wprowadzenia zmian często przekraczane są zwykłe podziały funkcyjne w organizacji, czasami włączane są także całkowicie różne organizacje. Jest to powodem stresów i napięć zarówno wewnątrz jak i poza organizacją, np. między klientami i dostawcami. Każdy ma inną perspektywę, inaczej pojmuje te same sprawy. Inne są też motywy zaangażowania w projekt.
- unikalność - projekty mogą być podobne i wprowadzać podobne zmiany, ale zawsze będą cechowały się choćby nieco innym zespołem, klientem czy lokalizacją.
- niepewność - podane wyżej cechy są zwykle niespotykane, ciągnią za sobą zagrożenia i szanse na porażkę. Projekt niesie ze sobą większą niepewność niż zwykła działalność biznesowa.

Czy metodyka zarządzania projektami jest niezbędna?
"Zarządzanie projektem" to planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu i motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w granicach docelowych wskaźników wykonania dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyk.

Celem PRINCE2 jest zapewnienie właściwych informacji, we właściwym czasie, właściwym ludziom, by mogli podjąć właściwe decyzje. Metodyka ta jest ogólna i oparta na sprawdzonych zasadach. Organizacja, która przyjmie je jako standard, może polepszyć zdolność organizacyjną w takich sferach działalności jak budownictwo, fuzje, przejęcia firm, badania, rozwój i co najważniejsze informatyka.