Jak pracujemy?

Jak pracujemy?

Biznesmeni często decydują się wesprzeć swoją działalność przez rozpowszechnianie informacji za pomocą reklam w gazetach, programach telewizyjnych czy stronach internetowych. Postanawiają zlecić budowę witryny zespołom i zgadzają się na odległe terminy. Płacą też grube pieniądze za efekty często albo niespełniające ich oczekiwań albo będące przerostem formy nad treścią. Ciężko jest też godzić prowadzenie biznesu z nadzorowaniem informatyków, zdarza się więc, że cały proces sztucznie się wydłuża, a przecież zawsze chodzi o oszczędność czasu, więc i pieniędzy. Naprzeciw wyzwaniom staje zespół ITChaos.

Korzystamy z metodyki SCRUM, najpopularniejszej ze zwinnych metodyk prowadzenia projektów. Dzięki ludziom o różnych, technicznych umiejętnościach i powiązaniach, zespół jest interdyscyplinarny. Naturalne podejście metodyki pozwala na jego samoorganizację.

Cały proces realizacji projektu składa się jednej bądź kilku iteracji, zwanych "sprintami". Po każdym z przebiegów dostarczana kolejna wersja działającego produktu.

scrum

Każdy ze sprintów dzieli się na kilka etapów:
1. Tworzenie listy wymagań użytkownika - opisywane są cechy systemu i funkcjonalności, jakimi ma się charakteryzować, określany jest także główny cel.
2. Priorytetowanie - wybierane są zadania i szacowana jest czasochłonność. Kończy się etap przygotowawczy.
3. Realizacja przebiegu
4. Spotkanie kończące przebieg (ang. sprint review) - prezentowany jest wynik pracy zespołu. Jest to spotkanie podczas którego omawiana jest zrealizowana wersja produktu i, jeśli jest kompletny, następuje oficjalne zakończenie prac, w przeciwnym przypadku cykl jest powtarzany.