Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$id is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$data is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$status is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$module is deprecated w EntityAPIController->load() (linia 256 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property ProfileType::$rdf_mapping is deprecated w rdf_entity_load() (linia 412 z /home/users/itchaos/public_html/itchaos/modules/rdf/rdf.module).

Planowanie sprintu

Planowanie sprintu

Przed rozpoczęciem każdego cyklu cały Zespół zbiera się na spotkaniu Planowania Sprintu. Zebranie takie jest ograniczone czasowo do 8 godzin dla iteracji miesięcznej (i odpowiednio, 4 godziny dla dwóch tygodni i 12 godzin dla 6 tygodni). Jest to czas maksymalny jaki można poświęcić na rozmowy.

Planowanie jest budowane z dwóch zasadniczych części, które trwają połowę przydzielonego czasu. Dzięki nim uzyskujemy odpowiedzi na pytania:
1. Co zostanie zrobione w Przyroście będącym rezultatem najbliższego Sprintu?
2. Jaka praca, prowadząca do ukończenia Przyrostu, będzie wykonana?

Co będzie zrobione w tym sprincie?
Ta część polega na prognozowaniu zakresu funkcjonalności jaki zostanie wykonany w trakcie najbliższej iteracji. Właściciel produktu ma za zadanie zebrać i uporządkować Rejestr Produktu pod kątem przydatności biznesowej. Rejestr jest prezentowany Zespołowi, który podczas najbliższych chwil stara się zrozumieć całość zadań jakie przed nim stoją.

Ważnymi elementami spotkania są:
1. rejestr Produktu,
2. ostatni Przyrost,
3. przewidywana pojemność Zespołu w Sprincie,
4. wydajność zespołu (ang. velocity).
Wyłącznie Zespół może podejmować decyzje o tym które z zadań podejmować w najbliższej iteracji, ponieważ tylko on jest w stanie ocenić, ile może osiągnąć.

Jak wybrana praca będzie wykonana?
Druga część spotkania odbywa się po wybraniu zadań do Sprintu. Zespół ustala jak zamieni funkcjonalność w ukończony Przyrost. Wybrane zadania z Rejestru Produktu razem z planem ich wykonania nazywa się Rejestrem Sprintu.

Właściciel produktu może być obecny podczas drugiej części Planowania, by wyjaśniać niejasne elementy Rejestru Produktu czy pomagać w osiąganiu kompromisów. Jeśli Zespół stwierdzi, że pracy jest za dużo lub za mało, może renegocjować elementy Rejestru Sprintu z Właścicielem. Zespół może także zapraszać na spotkanie specjalistów spoza Zespołu, tak, by móc korzystać z wiedzy technicznej lub domenowej. Zanim spotkanie dobiegnie końca, Zespół powinien być w stanie wyjaśnić Właścicielowi i Scrum Masterowi, w jaki sposób pracować, organizując się samodzielnie, by osiągnąć Cel Sprintu i wytworzyć oczekiwany Przyrost.